หน้าร้านดีดี บอร์ด

Holoworld => ห้องดวง-ราศี => ข้อความที่เริ่มโดย: pong ที่ กันยายน 26, 2011, 08:15:27 PMหัวข้อ: การแปลความหมายจาก 10สีในออร่า
เริ่มหัวข้อโดย: pong ที่ กันยายน 26, 2011, 08:15:27 PM
การแปลความหมายจาก 10สีในออร่า

ในออร่าของมนุษย์นั้นจะไม่ถึงขาวสะอาดหรือดำมืดไปเสียทั้งหมด
แต่จะมีบริเวณของสีขาวหรือสีดำปรากฏอยู่ตรงใดตรงหนึ่งในออร่านั้น
สีทั้งสองนี้ปกติแล้วเราจะเห็นเป็นจุดของแสงสว่างหรือไม่ก็ดำมืดกว่าบริเวณ อื่น
นอกเหนือจากการให้สี ความเข้ม การแผ่กระจายของรัศมีและความชัดเจนของสีสันแล้ว
ในออร่าก็ยังมีขนาดของการแผ่ขยายของรัศมีที่หลากหลายอีกด้วย
บางครั้งเราจะมองเห็นสีรุ้งเป็นประกายเจิดจ้าขึ้นในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของ ออร่า
โดยทั่วไปแล้วความเข้มกับการแผ่ขยายของสี เป็นสิ่งที่ชี้ชัดถึงพลังอันเต็มเปี่ยมที่มีอยู่ในพลังงานของออร่า
ยิ่งมีความเข้มกับการแผ่ขนาดออกไปได้ไกลเพียงใด สีก็จะยิ่งมีอิทธิพลและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
การศึกษาค้นคว้าของเราจะบ่งบอกได้เพียงแค่ 10 สี จึงมีความเป็นไปได้ที่ว่ายังมีสี
และการจัดระดับของสีอีกไม่น้อยที่เรายังไม่ สามารถนำมารวมไว้ได้อีก

1. สีแดง
อาจจะปรากฏเป็นปื้นใหญ่ขึ้นมาอย่างฉับพลัน หรืออาจจะเป็นขนาดเล็กและปรากฏชั่วขณะหนึ่ง
 มักสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่เกิดอย่างทันทีทันใด จากอารมณ์หุนหันพลันแล่นและอารมณ์ที่รุนแรง
รวมไปถึงความโกรธแค้นอีกด้วย แม้ว่าจะเกิดชั่วขณะหนึ่ง แต่เส้นใยสีแดงก็สามารถถักทอแทรก
ซึมเข้าไปในออร่าจนกลายเป็นรูปแบบถาวรของพฤติกรรม ที่มีศักยภาพสูง แต่บ่อนทำลายพลังในตัวเองลง
ซึ่งส่วนใหญ่มักพบสีแดงเข้ม ในออร่าของผู้ที่กระทำความผิดซ้ำๆ หรือผู้ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรง
รวมไปถึงวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปทางรุนแรงด้วย นอกจากนั้นยังพบสีแดง ได้ในออร่าของนักกีฬา
เพราะจะบ่งบอกถึงความชอบความตื่นเต้น กระตือรือร้น กระวนกระวายและพฤติกรรมชอบเสี่ยงได้อีกด้วย

2. สีเทา
จะปรากฏเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่มักบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้ เช่น ความเจ็บป่วย
ความอ่อนแอ ความหดหู่ ความเศร้าโศก ความผิดหวัง ถ้าเมื่อใดมันขยายใหญ่เต็มออร่า อาจหมายถึงความตายได้
ความเจ็บป่วยภายในที่กำลังจะแสดงอาการ บอกได้จากสีเทาที่ปรากฏขึ้นบริเวณด้านในสุดของออร่า
ถ้ามีสีเทาเข้มเป็นบริเวณเล็ก ๆ นั่นคือการบ่งชี้ถึงปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ อาจเกี่ยวกับอวัยวะภายใน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สีเทาปรากฏในภาพด้วย
ถ้าสีเทาปรากฏขึ้นบริเวณตอนบนของออร่า ขยายใหญ่ออกไปจนเลยขอบนอกของออร่าแล้วล่ะก็
จะบ่งบอกถึงข่าวร้าย อาจจะหมายถึงการสูญเสียบุคคลใกล้ชิด ผู้ที่เป็นที่รักหรือญาติสนิทมิตรสหายใกล้ตัว

3. สีส้ม
คนที่มีออร่าสีส้มเป็นเป็นส่วนใหญ่ มักพบในกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสูง
โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในสังคม เชี่ยวชาญงานขายต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะรักอิสระและมีธรรมชาติในการแข่งขันสูง
เชี่ยวชาญในการใช้คารมเกลี้ยกล่อมราวจะชดเชยสิ่งที่เป็นปมด้อยของตน เมื่อใดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์
บุคคลประเภทนี้จะแก้ข้อหาอย่างรุนแรง แม้บุคคลประเภทนี้จะยกย่องคุณค่าต่อปฏิสัมพันธ์ในสังคม
แต่ก็ไม่อาจยึดมั่นได้ในระยะยาว เพราะบางครั้งพลังความคิดของเขาจะกระจัดกระจายทำให้พวกเขาไม่อาจทำงานสำคัญ ๆ
ให้ประสบความสำเร็จได้ การที่สีส้มจืดจางลง บ่งบอกถึงการมีความอดทนน้อย

4. สีชมพู
เป็นสีแห่งวัยเยาว์ ความสุขสดชื่น อุดมคติ แม้จะปรากฏอยู่ท่ามกลางสีอื่น ๆ ที่หม่นมัวหรือจืดชืด
แต่สีชมพูมักจะสว่างสดใสอย่างเห็นได้ชัดเสมอ เป็นสีแห่งความหวังและมีแนวโน้มไปในทางมั่นคง
เนื่องจากสีชมพูจะพบในคลื่นความถี่สูง ในออร่าที่บ่งบอกถึงความมีอายุยืน จึงมักสัมพันธ์กับความเป็นผู้มีอายุยืนยาวด้วย
มักพบสีชมพูจำนวนมากในคนที่พร้อมจะอุทิศเวลาและทรัพย์สินในกรณีที่พวกเขาพิจารณาแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีค่าควรกระทำ
เป็นบุคคลที่ปกติจะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่พอประมาณ ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งความสนใจ
ไปในเรื่องการอนุรักษ์งานศิลปะและงานด้านประวัติ ศาสตร์ต่าง ๆ มากกว่า

5. สีฟ้า
สีฟ้าอ่อน มักจะสัมพันธ์กับความสมดุล ความเยือกเย็น สุขุม ความยืดหยุ่น ประนีประนอม และมองโลกในแง่ดี
มักพบในออร่าของบุคคลที่รู้จักคุณค่าของตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สีฟ้าเข้ม จะสัมพันธ์อยู่กับไหวพริบ สติปัญญาและการรู้จักควบคุมอารมณ์ มักพบในออร่าของบุคคลที่มีไหวพริบ
มีความสามารถสูง ทั้งยังเป็นคนที่มีหลักการในตนเองด้วย
สีฟ้าในออร่ามีการสนองตอบเป็นพิเศษต่อการทำสมาธิ และ
การสร้างความรู้สึกผ่อนคลายที่กระจายพลังงานสว่างสดใสเข้าไปในระบบออร่า
แต่สำหรับสีฟ้าหม่น /ฟ้าเทา เกิดขึ้นที่ตรงบริเวณใดของออร่าก็ตาม คือสิ่งที่บ่งบอกถึงการมองโลกในแง่ร้าย
ความท้อแท้และความรู้สึกหวาดระแวง ซึมเศร้าอย่างรุนแรงหรือผู้ที่คิดฆ่าตัวตาย

6. สีน้ำตาล
สัมพันธ์อย่างมากในเรื่องที่เกี่ยวกับโลกและวัตถุแร่ธาตุทางธรรมชาติ บ่งบอกอุปนิสัยว่าเป็นนักปฏิบัติ
มั่นคงในจิตใจและรักอิสระ นักธรณีวิทยา นักนิเวศวิทยา นักโบราณคดี นักพัฒนาที่ดิน
และผู้ที่ทำงานด้านการก่อสร้าง ส่วนใหญ่แล้วจะมีสีน้ำตาลโดดเด่นส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่สนใจ
ในกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง เช่น เดินทางไกล , ล่าสัตว์ ฯ มักไม่ใคร่พอใจในกิจวัตรที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำ
รวมไปถึงชีวิตในชานเมือง บุคคลเหล่านี้จะใส่ใจเรื่องสุขภาพ การออกกำลัง  
เป็นกิจกรรมที่พวกเขาจะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ภายหลังจากเสร็จงานประจำที่ทำอยู่
เมื่อถึงสุดสัปดาห์มักจะไปหาความสำราญตามชายหาดหรือภูเขา แม้จะมีสังคมที่ดี แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูงมาก
เป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในตนเอง มีความเชื่อในแรงบันดาลใจสูงมาก มีลักษณะชี้ขาดในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  สีเหลือง
เป็น 1 ในจำนวนสีที่เราจะพบในออร่ามนุษย์ได้มากที่สุด พบมากในบุคคลที่มีสติปัญญาความสามารถสูง
แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีปัญญา ส่วนความกว้างของรัศมีที่แผ่ขยายออกไปบ่งบอกถึงความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์
และสามารถพึ่งพาอาศัยได้ ยิ่งออร่าสีเหลืองสว่างสดใสเพียงไร ก็ยิ่งสูงด้วยภูมิปัญญามากเพียงนั้น
ยิ่งสีสามารถแผ่ออกไปได้ไกลเพียงไร ยิ่งแสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความก้าวหน้าในสังคมมากเท่านั้น
ในการพิจารณาตำแหน่งออร่าสีเหลือง ถ้าสดใสปรากฏอยู่โดยรอบศีรษะแล้ว
แสดงว่าบุคคลนั้นมีความคิดอ่านอันเป็นนามธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหาและการใช้คำพูด
ขณะที่ปรากฏอยู่รอบไหล่และบริเวณทรวงอก แสดงว่ามีความสามารถในการใช้ดวงตาประสานกับการใช้มือได้เป็นอย่างดี
และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องยนต์กลไก
ออร่าสีเหลืองมักแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นั้นเป็นบุคคลที่พึ่งพาได้ ให้ความเป็นมิตรกับทุกคนและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
สำหรับบุคคลที่มีความสนใจในการช่วยเหลือสังคม เราจะพบว่าออร่าสีเหลืองแผ่กว้างออกไปยังบริเวณรอบนอกของออร่าด้วย
สีเหลืองที่หม่นหมอง และขอบเขตที่จำกัดของการแผ่รัศมี มักแสดงถึงสภาวะจิตที่มีความตึงเครียด
ก่อให้เกิดอิทธิพลทางลบต่อการทำหน้าที่ของสมองและเป็นอุปสรรคต่อปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมอีกด้วย

8. สีม่วง
เป็นสีที่มีอยู่น้อยมากในออร่า สัมพันธ์กับปรัชญา มักเป็นผู้มีแนวคิดในทางสร้างสรรค์
และมีความเป็นศิลปินอย่างเห็นได้ชัด มักมองในมุมกว้างมากกว่าจะสนใจในข้อเท็จจริงเฉพาะ
หรือเอาสถิติเข้ามาอ้าง เนื่องจากไม่เชื่อถือในตัวเลขสถิติอยู่แล้ว บุคคลเหล่านี้มักมีสติปัญญาเหนือระดับอัตราเฉลี่ย
มักเรียกร้องความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบทำงานในแขนงที่ตนมีใจรัก
โดดเด่นมากในออร่าของผู้สอนศาสนา นักปรัชญาและนักทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่
นอกจากนั้นมันยังเป็นสีที่มั่นคงมาก ไม่ซีดหรือจืดจางได้ง่าย

9. สีเขียว
บ่งบอกถึงพลังงานแห่งการบำบัดรักษา ความพยายามที่จะรู้จักตัวตนแท้จริงของตนเอง
และการยกระดับจิต โดยทั่วไปนั้น ออร่าของผู้ที่ประกอบอาชีพในการให้การบำบัดรักษา
อาทิ แพทย์ พยาบาล และรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหลายนั้น มักจะมีออร่าเขียวสดใส
ความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือ นักพลังจิตบำบัดนั้นมักจะมีออร่าสีรุ้ง ซึ่งไม่ใคร่พบในออร่าของบุคคล
ที่มีอาชีพในการบำบัดแบบอื่นเท่าไรนัก
ออร่าสีรุ้งที่มีสีเขียวเด่นกว่าสีอื่น มักจะมีความเกี่ยวเนื่องกับมิติลี้ลับในระดับจิตสำนึกอีก
จึงพบว่าจะพบออร่าดังกล่าวนี้เกิดอยู่ในออร่าของนักมายากลอีกด้วย
จากการศึกษาออร่าของนักศึกษาแพทย์ พบว่าออร่าของพวกเขามีสีเขียวเด่นกว่าสีอื่น ๆ
ที่ปรากฏร่วมอยู่ด้วย ในขณะที่ออร่าของนักศึกษาพยาบาลพบว่า ไม่เพียงแต่ออร่าจะมีสีเขียวสดใส
แต่ยังมีคลื่นความถี่สูงกว่าสีอื่น ๆ มาก สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น
ออร่าเขาจะมีบริเวณที่เป็นสีเขียวที่แผ่รัศมีออกไปกว้างมาก โดยที่สีเขียวสดมักจะปรากฏเป็นลำแสงพลังงานที่ห่อหุ้มร่างกายไว้
สีเขียวที่หม่นหมอง เป็นสัญลักษณ์ของความอิจฉาริษยา ชอบใช้พฤติกรรมของตนเป็นมาตรฐาน
และมักจะกล่าวโทษผู้อื่นในความล้มเหลวของตนเอง
สีเขียวหม่นที่ค่อนไปทางสีเทานั้น มักเป็นลางบอกเหตุว่าจะพบเรื่องร้าย ๆ
ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือเคราะห์ร้าย รวมไปถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรง

10. สีรุ้ง
รูปแบบของสีรุ้งนั้นเป็นการรวมตัวกันของสีสันที่หลากหลาย โทนสีจะนุ่มนวล
ปรากฏเป็นโค้งรุ้งที่ครอบคลุมอยู่ทั่วร่างหรืออาจจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของ ร่างกาย
เช่น อาจจะเพียงแค่ส่วนศีรษะกับไหล่ทั้งสองข้าง เป็นต้น ปกติแล้วสีของสายรุ้งจะสว่างสดใสแผ่รัศมีออกไปได้กว้าง
ออร่าสีรุ้งบ่งบอกถึงส่วนผสมของบุคลิกภาพส่วนตนในทางบวก อาทิ เป็นผู้มีสติปัญญาความสามารถ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความรู้อันเกิดจากแรงบันดาลใจ มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มองโลกในแง่ดี และรู้จักตนเองดี
บุคคลที่มีออร่าสีรุ้งสว่างสดใส มักเป็นผู้ที่มีแนวโน้มว่าเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดในโลก เมื่ออยู่ในกลุ่ม
พวกเขาจะอยู่ในระดับผู้นำและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รวมไปถึงชีวิตส่วนตัวด้วย
ขณะที่ออร่าสีรุ้งเป็นเครื่องหมายของความสูงส่งที่จะปรากฏในบุคลิกภาพของ บุคคล แต่มันก็เป็นสีที่มีความอ่อนไหว
พร้อมที่จะเกิดความไม่สมดุลหรือมีสีที่จืดจางลงได้โดยง่าย ถ้ามีสีอื่นแทรกซ้อนขึ้นมาอย่างกะทันหัน อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่ง

----------------------------------------------


หัวข้อ: Re: การแปลความหมายจาก 10สีในออร่า
เริ่มหัวข้อโดย: Tyrone Seabrook ที่ ธันวาคม 17, 2012, 04:26:10 PM
ขแบคุณข้อมูลดีๆ ครับ


ดวง (http://www.horoworld.com/), ดูดวง (http://www.horoworld.com/), ดูดวงรายวัน (http://www.horoworld.com/todayzodiac.php), ดูดวงวันนี้ (http://www.horoworld.com/todayzodiac.php), ดูดวงความรัก (http://love.horoworld.com/)


หัวข้อ: Re: การแปลความหมายจาก 10สีในออร่า
เริ่มหัวข้อโดย: manzac007 ที่ มิถุนายน 16, 2018, 01:05:28 PM
ขอบคุณข้อมูลดีๆเป็นประโยชน์มากครับ
ดูดวงแม่น (https://www.horoscope-daily.com)